Samengaan van praktijk dr Bart Du Chau en huisartsenpraktijk Den Waterboord

Beste patiënten, welkom bij huisartsenpraktijk Den Waterboord. Vanaf 28 februari 2022 gaan dokter Bart Du Chau en dokter Kurt Heldenbergh hun krachten bundelen om zo, een goed georganiseerde en gestructureerde huisartsenpraktijk te vormen om jullie, patiënten, de beste eerstelijnszorgen te kunnen aanbieden. De veranderingen binnen de eerstelijns gezondheidszorg zijn de voorbije jaren immers zo drastisch geweest dat we van mening zijn, dat als we de uitdaging wensen aan te gaan om goede eerstelijnszorg aan te bieden, we beter onze krachten bundelen om samen jullie een optimale zorg aan te bieden. Deze samenwerking zal voor jullie en voor ons een aantal voordelen met zich meebrengen waardoor de tevredenheid over en de kwaliteit van de aangeboden zorg enkel kan verbeteren en waardoor we als huisarts beter voorbereid zijn om de nog komende uitdagingen binnen de huisartsgeneeskunde het hoofd te bieden. Bij de verdere uitbouw van de huisartsenpraktijk zullen we bijgestaan worden door een aantal medisch geschoolde medewerkers. Zo zullen jullie ook terecht kunnen bij onze medische secretaresse en verpleegster. Zij zullen ons continu ondersteunen om jullie de beste zorg aan te bieden.    

   Concreet zal er voor jullie weinig veranderen behalve de locatie waar de zorg aangeboden wordt. Alle zorgen worden aangeboden in huisartsenpraktijk Den Waterboord, Aalterstraat 5 te Ruiselede. Jullie blijven terecht kunnen bij jullie vertrouwde huisarts. Daar we samen de medische dossiers beheren zal u ook steeds terecht kunnen bij een andere huisarts in de praktijk wanneer uw vertrouwde huisarts afwezig zou zijn. Dit kan enkel maar de continuïteit van de zorg verbeteren. Bij moeilijke problemen kunnen uw huisartsen ook sneller advies inwinnen bij elkaar om u de beste zorgen aan te bieden. Met twee weet je immers meer dan alleen.


Uw huisartsen dr Bart Du Chau en dr Kurt Heldenbergh


Samengevat kan je hier alle medewerkers van huisartsenpraktijk Den Waterboord vinden :


            Dr Bart Du Chau, huisarts

            Dr Kurt Heldenbergh, huisarts


            Kathy Withouck, medisch secretaresse

            Delphine Deweirdt, verpleegkundige


            Praktijkwebsite : www.denwaterboord.be (vanaf 14/02/2022)


            Tel.  051 / 636648 -  051 / 636403 


            e-mail: eb.droobretawned@ofni.strasiuh