De erelonen worden aangerekend volgens de geldende Riziv-nomenclatuur.

RAADPLEGINGEN
  Raadpleging overdag:                      € 30,00
  Avondraadpleging:                            € 34,00
          (het supplement van € 4 wordt u volledig door uw ziekenfonds terugbetaald wanneer u een 
            globaal medisch dossier bij de dokter hebt)

  Raadpleging op zaterdagvoormiddag   € 40,50
HUISBEZOEKEN

  Huisbezoek overdag                           € 43,50
  Huisbezoek 's avonds                         € 57,50
  Huisbezoek tijdens weekend  
      of feestdag                                      € 65,00
           (weekenddienst)
 
Huisbezoek 's nachts                          € 99,50

SPORTMEDISCHE KEURINGEN  ( niet onderworpen aan terugbetaling door het RIZIV)

   Basis sportmedische keuring (zonder rust ECG)     €  75,00
   Basis sportmedische keuring met rust ECG             €  100,00
   Uitgebreide sportmedische keuring met inspannings-ECG     € 200,00
   Inspanningstest met lactaatmeting en opstellen van trainingszones  € 250,00

   Motorcrosskeuring jongeren < 15 jaar                        € 80,00
   Motorcrosskeuring sporter > 15 jaar                           € 175,00