Telefonisch

   Raadplegingen kunnen telefonisch  of online via de website gemaakt worden op het nummer 051/636648 . Huisbezoeken kunnen tevens op dit nummer aangevraagd worden. Huisbezoeken worden in de mate van het mogelijke het liefst voor 11 uur in de voormiddag aangevraagd.
   Binnen de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom vragen wij om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de raadplegingen in het kabinet van de dokter. Wannuur u echter niet naar de praktijk kan verplaatsen ( omdat u geen vervoer hebt, omdat u zich te ziek voelt, ... ) kan u steeds een huisbezoek aanvragen.
 Nogmaals vestigen we de aandacht om zoveel als mogelijk huisbezoeken voor 11 uur in de voormiddag aan te vragen zodat het werk praktisch vlot kan georganiseerd worden.


Raadpleging

   In de voormiddag is er vrije raadpleging. Gelieve de hieronder vermelde uren van vrije raadpleging te respecteren. De rest van de dag is er mogelijkheid tot het raadpleging van de dokter, maar enkel na afspraak (online of via telefoon).
   Het online maken van een afspraak geniet de voorkeur en verloopt enkel via de website. Dit gebeurt via de knop 'maak afspraak via internet'. Afpsraken kunnen niet via e-mail aangevraagd worden.

Dr. Heldenbergh Kurt


VoormiddagNamiddagAvond
Maandag9u -10u-op afspraak
Dinsdag9u - 10u
op afspraakop afspraak
Woensdag9u - 10u-op afspraak
Donderdag9u - 10u
op afspraak
op afspraak
Vrijdag9u - 10uop afpsraakop afspraak
Zaterdagop afspraakwachtdienstwachtdienst
Zondagwachtdienstwachtdienstwachtdienst