Een goede controle van de bloeddruk is één van de belangrijkste factoren in de preventie van aandoeningen van hart, hersenen en bloedvaten. Ondanks de grote inspanningen die er reeds gedaan worden ter controle van de bloeddruk bij de bevolking, zien we toch dat nog steeds een belangrijk deel van de bevolking geen weet heeft van zijn bloeddruk en/of geen correcte waarde van zijn bloeddruk kent. Vandaar ook de extra aandacht die we vooropstellen in de correct meten van uw bloeddruk.

   Standaard wordt de bloeddruk automatisch drie maal gemeten. Vanuit die drie metingen wordt een gemiddelde waarde berekend. Dit heeft een beter beeld over uw effectieve bloeddrukdan een éénmaige meting. In totaal duurt dergelijke bloeddrukmeting een 5-tal minuten, maar het geeft ons een correctere weergave van uw effectieve bloeddruk. Wordt daarbij toch een te hoge bloeddruk vastgesteld, dan wordt u een 24-uurs bloeddrukmeting voorgesteld. Daarvoor wordt u verwezen naar onze praktijkassistente die u het systeem van van de 24-uurs meting uitvoerig uitlegt om daarna het toestel bij u aan te leggen. Op die manier krijgen we een beter zicht op de bloeddrukwaarden in uw natuurlijke omgeving, tijdens uw dagdagelijkse activiteiten. BIj een tweede raadpleging worden de bloeddrukwaarden uitgelezen en met u uitgebreid besproken.

   Op die manier proberen we bij u tot een betere bloeddrukregeling te komen waardoor de kans op ziekte of sterfte door hart-, hersen- of bloedvataandoeningen sterk daalt.