Helena.


Omwille van de nieuwe privacywetgeving is het niet meer toegestaan dat de arts medische documenten via e-mail verstuurd.

Om toch nog uw medische gegevens op een veilige manier te kunnen raadplegen bestaat er nu het medisch platform ‘Helena’ waarop medische gegevens kunnen gedeeld worden. Uw huisarts kan  er medische verslagen, attesten, verwijsbrieven, (bloed-)uitslagen, voorschriften en dergelijke met u delen. Dit platform is strikt persoonlijk en sterk beveiligd communicatiekanaal tussen u en uw huisarts. Niemand anders heeft er toegang tot, ook andere gezondheidswerkers of artsen niet.

Vraag bij uw volgende raadpleging om helena voor u te activeren. Het helpt om de praktijk vlotter te organiseren.

U zal een code krijgen van de arts die u binnen de 24u zal moeten gebruiken om uw account te activeren. Deze account is  volledig gratis. Alle documenten blijven 6 maanden op dit platform staan.