Algemene geneeskunde


www.gezondheidenwetenschap.be
www.huisarts.be , algemene info en zoek een arts in uw regio - wachtdienst van de huisartsen
www.apotheek.be , zoek een apotheek van wacht
www.sportvlaanderen.be , startpunt van het Vlaams sportbeleid

www.itg.be ,  instituut tropische geneeskunde

www.antigifcentrum.be

www.zelfmoordlijn.be

www.vlk.be , Vlaamse liga tegen kanker

www.diabetes-vdv.be

www.leif.be

www.pzwvl.be

www.sensoa.be

www.vad.be

www.rookstopaanbod.be


Covid-19 virus en Corona-epidemie

www.info-coronavirus.be/nl , site van de federale overheid met alle recentste informatie over de Corona-epidemie

www.mijngezondheid.be ,

www.mijncoronatest.be Sportgeneeskunde

www.gezondsporten.be  , alle info voor wie op een gezonde manier wenst aan sport te doen.
www.sportkeuring.be 

www.sportartsen.be 

www.sportvlaanderen.be

www.dopingvrij.vlaanderen