Alle verplichte sportmedische keuringen in opdrachten van verschillende sportfederaties kunnen uitgevoerd worden. Deze keuringen verlopen via het gestandariseerde VASO protocol. Vooraf vragen we u een vragenlijst in te vullen die u kan terugvinden op www.sportkeuring.be . Daar deze keuringen meer tijd in beslag nemen dan een gewone raadplegingen vragen wij u om telefonisch een afspraak te maken en duidelijk te vermelden dat het voor een sportmedische keuring is en ook de desbetreffende sport te vermelden.

Sportmedische keuringen worden apart gefactureerd en vallen niet onder de normale terugbetaling door het ziekenfonds. De tarieven kan u op deze website onder het item Huisartsenpraktijk terugvinden.


Knop